Działki Osłonino

Tereny inwestycyjne będące przedmiotem oferty znajdują się w Osłoninie, gmina Puck, zlokalizowane przy linii brzegowej zatoki puckiej. Oddalone są o 7 km od miasta Puck, a 34 km od aglomeracji trójmiejskiej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tereny te przeznaczone są pod turystykę i rekreację. Dedykowane są dla operatorów hotelowych, SPA lub dla inwestora indywidualnego ze względu na wysokie walory turystyczno i lokalizacyjne. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż turystyka postrzegana jest, jako kluczowy czynnik rozwoju Ziemi Puckiej, co zostało zapisane w zatwierdzonej strategii rozwoju.
Kliknij na obrys działek, aby poznać szczegóły: